დამაწვიმებელი სარწყავი სისტემა, რომელიც გამოიყენება მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურებისათვის. მისი გადაადგილება და გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მეურნეობაში.

Leave a comment


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    en_USEnglish