რატომ არის აუცილებელი სარწყავი სისტემის „სწორად“ პროექტირება?

თუ ბაღის გაშენებას აპირებთ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოთ, მაგალითად: შეესაბამება თუ არა თქვენს მიერ შერჩეული კულტურა კონკრეტული არეალის კლიმატს, გარემო პირობებს; რა ტიპის ნიადაგია…

 

en_USEnglish