ცენტრალური პივოტი არის ღერძის გარშემო მბრუნავი კონსტრუქცია წყლის წრიულ არეზე გასანაწილებლად. ფრონტალური პივოტი არის კონსტრუქცია, რომელიც გადაადგილდება ფრონტალურად. მათ ხშირად იყენებენ დიდ მეურნეობებში ან კულტურებზე, როგორიცაა სიმინდი ან ხორბალი.

Leave a comment


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian