ეფექტური სარწყავი სისტემის შექმნის პირველი ნაბიჯი არის სწორი პროექტის
შექმნა. ეს მოიცავს აგრონომების და ჰიდროინჟინრების ერთობლივ მუშაობას,
რათა გათვალისწინებული იყოს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნიადაგის ტიპი,
კლიმატი და მცენარეთა მოთხოვნილება და უნდა იყოს შემუშავებული ისე, რომ
უზრუნველყოს წყლის თანაბარი განაწილება ფართობზე.


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian