მობილური სარწყავი კოჭა:

დამაწვიმებელი სარწყავი სისტემა, რომელიც გამოიყენება
მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურებისათვის. მისი
გადაადგილება და გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა
მეურნეობაში.

[contact-form-7 id="2157"]
ka_GEGeorgian