02. ხარისხიანი მასალები

სარწყავი სისტემაში გამოყენებულ უნდა იქნას მაღალი ხარისხის მილები,
სარქველები, ტუმბოები და სხვა კომპონენტები ეფექტური და საიმედო
წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად. უხარისხო მასალების გამოყენებამ
შეიძლება გამოიწვიოს გაჟონვა, ბლოკირება და სხვა პრობლემები, რაც ხარჯის
გაზრდასა და მოსავლიანობის მკვეთრ შემცირებას იწვევს.


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian