03. სწორი მონტაჟი

სისტემა უნდა დამონტაჟდეს პროფესიონალების მიერ, მათ უნდა
გაითვალისწინონ პროექტში განსაზღვრული ყველა დეტალი და დარწმუნდნენ, რომ მილები სწორად არის დაკავშირებული, სარქველები სწორად არის
დაინსტალირებული და ყველა სხვა კომპონენტი განლაგებულია და
დამაგრებულია საჭიროებისამებრ.

[contact-form-7 id="2157"]
ka_GEGeorgian