ცენტრალური და ფრონტალური პივოტური სარწყავი სისტემა:

ცენტრალური პივოტი არის ღერძის გარშემო მბრუნავი კონსტრუქცია წყლის წრიულ არეზე გასანაწილებლად. ფრონტალური პივოტი არის კონსტრუქცია, რომელიც გადაადგილდება ფრონტალურად. მათ ხშირად იყენებენ დიდ მეურნეობებში ან კულტურებზე, როგორიცაა სიმინდი ან ხორბალი.


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian