ამ ტიპის სისტემა გამოიყენება როგორც ბოსტნეული კულტურებისათვის, ასევე მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურებისათვის. ეს სისტემა აწვდის წყალს თითოეულ მცენარეს ძირში მილების ან ემიტერების მეშვეობით, რაც ამცირებს წყლის ხარჯვას და უზრუნველყოფს მცენარეებს საჭირო რაოდენობის წყლის მიღებას.


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian